Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Quy trình sản xuất và giao bộ máy hàn lưới 1500x12000-800KVA, máy chấn lưới 1500

15/11/2023
Tin tức

Sản xuất và bàn giao bộ máy hàn lưới 1500x12000-800KVA, máy chấn lưới 1500 đến cho Quý khách hàng ở Hà Tĩnh

Sau hai tháng, Công ty TNHH Điện Cơ Tân Thành đã hoàn thành sản xuất bộ máy hàn lưới 1500 x 12000 - 800KVA và hàn chấn lưới chuyên dụng 1500 theo đơn đặt hàng của Quý khách hàng ở Hà Tĩnh